reVision

COACHING BIZNESOWY

COACHING_BIZNESOWY_RYSUNKI

BUSINESS COACHING jest odpowiedzią na ludzką potrzebę połączenia efektywności osobistej i zawodowej  z potrzebą rozwoju gospodarczego. Jest to skuteczna i sprawdzona metoda, doskonalona na świecie od 40 lat, a zainicjowana w biznesie przez J. Whitemore`a.

Jakie są fakty? Żyjemy „wpięci do sieci” dynamicznie rozwijającej się globalnej gospodarki opartej na wymianie wiedzy i informacji. Rynek oferuje ludziom duży wybór możliwości i technologiczne przyspieszenie. Problemem okazuje się brak czasu oraz lawina informacji z rynku do szybkiego przetworzenia, co powoduje narastający stres. W wyścigu o wykorzystanie szans biznesowych stają pokolenia X, Y, Z, które mają odmienne motywacje do pracy, styl komunikacji, wartości i sposób osiągania celów.

Według największej organizacji coachingowej 
– International Coach Federation w USA: 
„Coaching jest partnerstwem z klientem 

w prowokującym do myślenia
i kreatywnym 
procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji 

swojego osobistego i zawodowego potencjału”.

 


"Klienci zadowoleni z procesu coachingu". Źródło: www.icf.com

W JAKICH SYTUACJACH MA ZASTOSOWANIE 
BUSINESS COACHING?

  • zmiana formy zatrudnienia (pracownik staje się właścicielem – założenie własnej działalności)
  • zmiana stanowiska (awans na stanowisko kierownicze, dyrektora, lidera, wyjazd na kontrakt międzynarodowy)
  • reorganizacja (fuzje, przejęcia, outplacement)
  • konflikty w miejscu pracy
  • brak balansu, pracoholizm
  • spadek motywacji
  • wypalenie zawodowe
  • spadek wyników sprzedaży
  • niewystarczająca efektywność szkoleń

JAKIE SĄ CELE BUSINESS COACHINGU?

W biznes coachingu koncentrujemy się na optymalnym „skonfigurowaniu wewnętrznej nawigacji klienta”, tak by mógł on skuteczniej osiągać swoje cele:

 • CELE PODMIOTOWE 
  (rozwój managera, lidera, przedsiębiorcy – zachowania,  
  kompetencje, przekonania, wartości, życiowa wizja i misja)
 • CELE PRZEDMIOTOWE 
  (rozwój firmy, budowanie marki, formułowanie strategicznych 
  celów i podejmowanie taktycznych działań)

Przykładowe cele coachingu:

 • rozwijanie stylu przywództwa w oparciu o swoje talenty
 • budowanie strategii biznesowej
 • wzmacnianie relacji zawodowych w zespole oraz z klientami 
  w oparciu o empatyczną komunikację
 • zarządzanie sobą w stresie

KOGO WSPIERA reVision?

  • PRZEDSIĘBIORCÓW
  • LIDERÓW
  • MANAGERÓW
  • ZESPOŁY
 •  
 •  

JAKIE SĄ RODZAJE BUSINESS COACHINGU, z których możesz skorzystać w reVision?

Coaching Przywództwa
(Executive coaching, Leadership coaching)

 • dla najwyższej kadry zarządzającej, osób na kontraktach międzynarodowych
 • dla liderów projektów lokalnych i na skalę międzynarodową

Coaching Talentów 
(On-the-job coaching)

 • dla osób pracujących na różnych stanowiskach, którzy chcą doskonalić się w codziennej pracy

Coaching Kariery

 • dla osób, które chcą znaleźć pierwszą pracę, zmienić pracę, nabyć nowe kwalifikacje, zdobyć nową wiedzę.

CO JESZCZE, oprócz BUSINESS COACHINGU, oferuje reVision?

W ramach Business coachingu w reVision można wykonać profesjonalne badania, 
zwiększające samoświadomość, co przekłada się na przyśpieszenie procesu coachingowego:

FRIS Style 
myślenia
wraz z omówieniem badania przez coacha (więcej w zakładce FRIS)

Extended DISC 
wraz z omówieniem badania przez coacha (więcej w zakładce DISC)

W reVision Coaching & Consulting w procesie coachingu wykorzystywane są następujące modele pracy 
Ericksonowski (praca na zasobach i procesach nieuświadomionych), 
Neurolingwistyczne Programowanie (NLP),  Komunikacja Bez Przemocy Marshalla Rosenberga, 

Relacja coachingowa zawiera elementy stosowania technik coachingowych, prowadzenia scenek, 
udzielania informacji zwrotnej, ćwiczeń do samodzielnego wykonania. 

W procesie coachingowym wykorzystane mogą zostać: elementy prezentacji, zalecana lektura, formularze, testy.

JAKIE SĄ KORZYŚCI BUSINESS COACHINGU w reVision?

 • Rozwinięcie umiejętności definiowania i osiągania celów oraz analizy własnej pracy
 • Wzrost skuteczności w działaniu 
 • Wzmocnienie motywacji do pracy 
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości i sukces 
 • Wzrost kreatywności i elastyczności 
 • Efektywne zarządzanie czasem 
 • Opanowanie sztuki dokonywania wyborów i podejmowania decyzji 
 • Umiejętność budowania relacji 
 • Zmniejszenie napięcia – LESS STRESS!  MORE RELAX!

ILE TRWA PROCES w reVision?

Długość procesu zależy od ustalonych celów.

 • PROCES INTERWENCYJNY 
  cele krótkoterminowe, 3-4 sesje (1-3 miesięcy)
 • PROCES NA CELE ŚREDNIOTERMINOWE
  cele średnioterminowe, 6-8 sesji (3-6 miesięcy)
 • PROCES NA CELE DŁUGOTERMINOWE 
  cele długoterminowe, 8-10 sesji (6-12 miesięcy)

Skuteczność coachingu wg badań światowych

Rezultaty klientów

Wzrost produktywności*

Wzrost pozytywności*

*Wyniki badań przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers – ICF Global Coaching Client Study (2009), 
Global Consumer Awareness Study (2012); ICF Global Coaching Study

Wybrane efekty pracy klientów Doroty Wicik,
coacha w reVision Coaching & Consulting

są dostępne w zakładce

Proces coachingowy w reVision Coaching & Consulting składa się z cyklu sesji
czyli spotkań indywidualnych, trwających po
90 minut, które poprzedza SPOTKANIE z coachem.

Formy coachingu:

sesja osobista
sesja via Skype
sesja telefoniczna