reVision

MINDSET SUKCESU – TONY ROBBINS

Tony-Robbins

Jaka największa wartość płynie z pracy z drugim człowiekiem, który jest w roli coacha /mentora? – pytałam moich klientów.

To zdecydowanie jest MINDSET – inny sposób myślenia, nowatorskie techniki pracy, otwartość na człowieka i jego pomysły, zaufanie.

Chcąc dawać najwyższą wartość moim klientom podczas procesów coachingowo-mentoringowych czy szkoleń tym razem szlifowałam swój warsztat u Tony Robbinsa. Coach też potrzebuje coacha!

#TonyRobbins #Mindset #TreningMentalny #Coaching #BusinessCoaching #Mentoring