reVision

Nie oczekuj doskonałości, oczekuj postępu – IDŹ MAŁYMI KROKAMI DO SUKCESU i CIESZ SIĘ DROGĄ!

Japonia drugim po Ameryce inwestorem w Polsce. Niemieckie inwestycje na trzecim miejscu czytamy w mediach.

Jak to się stało, że ten mały kraj stał się taką potęgą?

Odpowiedź jest prosta: osiągnął to małymi krokami.

Podejście W. Edwadrsa Deminga (z USA)  stosowane od lat w kulturze dalekiego wschodu przynosi wymierne korzyści. Japonia przyjęła i konsekwentnie wdraża podejście Deminga do biznesu.  Jakie to podejście? “Nie oczekuj doskonałości, oczekuj postępu”.

Taka filozofia jest mi bardzo bliska w życiu i w pracy coachingowej. Tak patrzę na swój rozwój, mojej rodziny ale też stopniowy rozkwit moich klientów, z sesji na sesję doceniam ich kroki, zachęcam do szukania nowych rozwiązań i konsekwentnego działania w obranym kierunku. To działa!

Systemowi nadano nazwę “koło Deminga”, keizen, co oznacza “dobra zmiana”, “ciągłe doskonalenie”.

W firmie i w życiu  prywatnym można zastosować to podejście w różnych obszarach:

– kompetencje ( podnoszenie wiedzy i doświadczenia, etyka zawodowa)

– traktowanie pracowników (uważność na potrzeby drugiego człowieka)

– standardy pracy i życia (warunki pracy, środowisko)

– standardy obsługi klienta (budowanie relacji i więzi)

Jest to takie wewnętrzne ISO. Do dziś w Japonii przyznaje się Krajową Nagrodę im. Deminga firmie, która ma największe osiągnięcia w podnoszeniu jakości produktów, zarządzania, traktowania pracowników…

Sama filozofia zarządzania kaizen kieruje się następującymi zasadami:

1. Problemy stwarzają możliwości

2. Pytaj pięć razy “Dlaczego?”

3. Bierz pomysły od wszystkich

4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia

5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy = kwestionuj status quo

6. Wymówki, że czegoś nie da się zrobić są zbędne

7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na idealne

8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy

9. Pomyłki koryguj na bieżąco

10. Ulepszanie nie ma końca!