26 kwietnia 2016 w Warszawie wychodzi na scenę Brian Tracy. Jego nazwisko jest wymieniane obok Petera Drucker, Stephena Coveya czy Jacka Welscha jako jedenego z najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie.

Przyjechał tu by dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem biznesu. Na warsztat przyjechali ludzie z różnych organizacji z całego kraju.

Jednodniowe MBA „Mistrzostwo w biznesie” w wykonaniu Briana jest dla mnie bardzo inspirujące.

Brian podkreśla znaczenie wiedzy i umiejętności – rozwijanie osobistego potencjału. Zachęca do podejmowania prób, starań i pobudza do refleksji mówiąc
Ile razy średnio próbujesz zanim zrezygnujesz? Niektórzy nie próbują nawet 1 raz.

Zachęca do odpowiedzi na pytania : Jaka jedna umiejętność oddziela Cię od podwojenia Twoich dochodów?

Na warsztacie uczy nas „zerowania myślenia”, robimy analizę umiejętności biznesowych, przechodzimy przez tajniki związane z oferowaniem produktu lub usługi, dłużej zatrzymujemy się na strategii marketingowej. Ludzie kupują najpierw ludzi, mówi Brian. Klienci są w 100% emocjonalni. Od tego jak się czują zależą ich decyzje. Nieustająco zachęca do refleksji, powtarza pewne kwestie by zapadły w pamięć uczestnikom warsztatu. W jaki sposób myślą, mówią o Was wasi klienci, pracownicy, kiedy Was z nimi nie ma?

Zwraca uwagę na ludzi, których zapraszamy do biznesu słowami „ Wasz sukces w biznesie będzie zależał od ludzi, którzy dla Was pracują i to bardziej niż od czegokolwiek innego.”

Przechodzimy przez meandry sprzedaży i umiejętności menagerskich. Brian uwrażliwia na liczby, wyniki, dane Excel, bo sam kiedyś stracił czujność i stanął w obliczu bankructwa przez swoja niefrasobliwość. Koszty jego działalności przewyższyły jego ogromne przychody. Lubi opowiadać historie, bo na nich ludzie uczą się najlepiej.

Przesłanie końcowe warsztatu brzmi : Twoje życie się poprawi jeśli ty się poprawisz. Zatem jaka jedną rzecz zrobisz najpierw?

Twoje największe osiągnięcia są przed Tobą.