reVision

Model GROW w osiąganiu celów

Model GROW

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nie zawsze osiągasz swoje cele? Może tym razem twój cel nie był jasno określony lub był mało atrakcyjny dla ciebie? Na którym etapie napotkasz trudności?

Jeśli pragniesz zwiększyć swoją skuteczność to poznaj metody, które przyspieszają osiąganie zamierzonych przez ciebie celów.

GROW

Model GROW i cele SMART-ER to dwie potężne techniki, które mogą pomóc Ci zwiększyć zaangażowanie w realizację twoich celów prywatnych i zawodowych. Model GROW został spopularyzowany w biznesie przez Johna Whitmore’a.

GROW jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi coachingowych na świecie.

Co oznacza GROW? Akronim GROW oznacza WZRASTAĆ, ROSNĄĆ. W procesie coachingu właśnie chodzi o to, aby osoba coachowana zwiększyła swoją świadomości, wzmocniła się mentalnie, podniosła swój poziom energii do działania, podejmowała aktywności i pokonywała przeszkody na drodze do celu, ostatecznie osiągając wyznaczone przez siebie cele prywatne i zawodowe.

MODEL GROW W PRAKTYCE

– Goal (Cel): Model GROW rozpoczyna się od określenia celu, nad którym ma pracować w procesie coachingowym osoba coachowana. Cel powinien spełniać kryteria (SMARTER) – być jasny, mierzalny, realistyczny, określony w czasie, ważny, ekscytujący i zapisany.

Jeśli teraz siedzisz w zaciszu domu lub w biurze i masz ochotę skorzystać z tego modelu, to zdefiniuj jasno i precyzyjnie swój cel. Pomyśl, co chcesz dokładnie osiągnąć i sformułuj cel w sposób, który będzie dla Ciebie motywujący. Co tak naprawdę chcesz zyskać, osiągając ten cel? Np. „Chcę zdobyć awans na stanowisko menedżerskie w ciągu dwóch lat”, „Chcę osiągnąć wagę 70 kg w ciągu 3 m-cy, nosić ubrania w rozmiarze 40 i cieszyć się płaskim brzuchem.”

– Reality (Rzeczywistość): W tej fazie coach towarzyszy osobie coachowanej w osiągnięciu pełnego zrozumienia obecnej sytuacji, identyfikuje bieżące umiejętności, talenty, zasoby i ograniczające przekonania, które wpływają na osiągnięcie celu.

Jeśli trzymasz teraz długopis w ręku i chcesz samodzielnie ogarnąć swoją rzeczywistość, to zrób szczery przegląd swojej obecnej sytuacji. Dokonaj oceny swoich umiejętności, zasobów i ograniczeń. Określ, jakie działania już podjąłeś, zmierzając w kierunku swojego celu i jakie wyniki uzyskałaś. To pozwoli Ci lepiej zrozumieć, jakie są Twoje strategie działania, mocne strony i na czym musisz jeszcze popracować. Kilka pomocnych pytań w tej fazie to: Gdzie jesteś teraz? Kim jesteś? Jakie masz zasoby? Co już zrobiłeś, a czego nie? Z jakiego powodu jesteś wciąż tu gdzie jesteś, a nie u celu? Co teraz tracisz? A jakie masz korzyści? W co musiałabyś uwierzyć, by ruszyć do przodu? Co wtedy zyskasz?

– Options (Opcje): Na tym etapie coach wspiera osobę coachowaną w generowaniu różnych opcji, strategii i rozwiązań, które mogą prowadzić do realizacji jej celu i pokonaniu przeszkód. Osoba coachowana tworzy różne możliwości, aby znaleźć najlepszą drogę do osiągnięcia celu. Mają tu zastosowanie liczne narzędzia coachingowe.

Jeśli w tej chwili wprowadziłeś się w stan kreatywności, to rozważ różne opcje, które pomogą Ci osiągnąć twój cel. Pomyśl z rozmachem o różnych działaniach, które możesz podjąć i zasobach, którymi dysponujesz. Może to obejmować zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, nawiązanie ważnych kontaktów czy wprowadzenie zmiany w swoim stylu pracy. Jakie istnieją opcje dotarcia do celu? Jaki plan byłby najbardziej efektywny, by pokonać przeszkody na drodze?

– Will (Wola): Ta ostatnia faza polega na opracowaniu konkretnej i sprecyzowanej akcji, która zostanie podjęta w celu osiągnięcia zdefiniowanego celu. Osoba coachowana decyduje się na podjęcie działania i określa konkretne kroki na linii czasu.

Trzymam kciuki za realizację Twoich celów!

Dobrego dnia

Dorota Wicik

Associate Certified Coach International Coach Federation,

Certyfikowany Trener FRIS i Extended DISC

#GROW#lifecoaching#businesscoaching#Manager#FRIS#DISC#coaching#cele